Vítejte

Vítejte na webových stránkách projektu ATCZ266 Thaya Wellendynamik / Dyje, rovnovážná dynamika odtokových poměrů, který vznikl v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Podrobnější informace o projektu naleznete na webové stránce:

https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-2-zivotni-prostredi-a-zdroje/atcz266_thaya-wellendynamik